Diagnoza, która zmieni oblicze naszych szkół

W tym tygodniu odbyło pierwsze, oczywiście zdalne, robocze spotkanie otwierające prace nad diagnozą edukacji w powiecie nowosolskim, która nie tylko pozwoli obiektywnie określić stan naszych szkół ponadpodstawowych, ale przede wszystkim pozwoli na stworzenie szerokiej perspektywy rozwoju edukacji regionu w powiązaniu z lokalnym rynkiem pracowników i pracodawców.

Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Sylwia Wojtasik oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Bogumiła Sadowa spotkały się pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowychW środę Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Sylwia Wojtasik oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Bogumiła Sadowa spotkały się pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych, by omówić główne założenia projektu. Szczególną uwagę zwrócono na realizację modułu, który otworzy cały wachlarz działań.

Kierownik zespołu badawczego, dr Joanna Frątczak-Müller przedstawiła istotę badań ankietowych, które obejmą uczniów i nauczycieli naszych placówek. Dyrektorzy wyrazili swoją opinię w zakresie technicznej realizacji badania, które musi być przeprowadzone w trudnym dla edukacji czasie nauki zdalnej. Wypracowany został terminarz działań, uwzględniający także inny istotny moduł oparty na tzw. wywiadach pogłębionych obejmujących zarówno dyrektorów jak i pracowników starostwa odpowiedzialnych za edukację czy przedstawicieli pracodawców.

Kierownik zespołu badawczego, dr Joanna Frątczak-Müller przedstawiła istotę badań ankietowychZaangażowanie każdej ze stron, gotowość do działania oraz pozytywne nastawienie, które towarzyszyło rozmowom, są gwarancją profesjonalnej i pełnej diagnozy tak istotnej i niezbędnej w opracowaniu strategii Polityki Oświatowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2021-2026.

Na przyszły tydzień zaplanowane zostało zdalne spotkanie przedstawicieli UZ oraz całego zespołu do spraw opracowania strategii.