Debatowali o władzy

Cztery drużyny wzięły udział w III edycji Powiatowej Debaty Filozoficzno-Społecznej im. Leszka Kołakowskiego – ,,O Władzy”, która odbyła się w piątek – 15 kwietnia br., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kożuchowie.

Patronat nad debatą objęli: Starosta Nowosolski oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do debat na ważne tematy z życia społecznego, poszukiwanie wartości we współczesnym świecie. W tym roku debata skupiła się na bardzo aktualnym społecznie temacie: chęci posiadania, zdobywania i roli władzy. Podwaliny do dyskusji stanowił film zrealizowany przez uczniów ZSP nr 5, na podstawie bajki Leszka Kołakowskiego pt. ,,Jak bóg Maior utracił tron”.
W tym roku do konkursu stanęły dwie drużyny z Liceum Ogólnokształcącego im K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli oraz dwie drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie. Marszałkiem debaty, czuwającym nad jej porządkiem był dr hab. Roman Sapeńko z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zwyciężyła drużyna z LO w Nowej Soli w składzie:
Łukasz Bendowski
Jakub Bundziów
Hubert Ceglarz

II miejsce zajęła drużyna z ZSP 5 w Kożuchowie w składzie:
Jakub Kordek
Paweł Ganczar
Bartosz Witkowski

III miejsce zajęła drużyna z LO w Nowej Soli w składzie:
Aleksandra Woźniak
Pamela Ławniczek
Michał Szewczyk

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!