Debata w języku angielskim

Już po raz szósty W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie została zorganizowana przez panią Anetę Łozińską debata międzyklasowa w języku angielskim. Impreza ta cieszy się co roku niesłabnącym zainteresowaniem. Tegoroczna edycja debaty odbyła się 18 maja, a jej tematyka oscylowała wokół następujących zagadnień:
1.Teachers should let students use their mobiles during lessons (Nauczyciel powinien pozwolić uczniom na korzystanie z telefonu komórkowego podczas lekcji).
2.Computers games make kids violent (Gry komputerowe wzmagają agresję u dzieci).
3.Students at Polish school should choose subject they want to learn (Uczniowie w polskiej szkole powinni wybierać przedmioty, których chcą się uczyć).
4.Disabled people should leave Sejm and stop their protest (Osoby niepełnosprawne powinny opuścić Sejm i przerwać swój protest).
Zgodnie z regulaminem każda z klas deleguje do udziału w debacie trzyosobowe drużyny uczniów, w których jedna z osób pełnić będzie rolę lidera. Zadaniem Lidera jest kontrola przebiegu debaty swojego zespołu oraz podsumowanie i zaprezentowanie jego stanowiska na zakończenie polemiki. Przygotowana debata zawiera regulaminowo wszystkie komponenty, które w niej obowiązują. Mowa tu o: losowym przydzieleniu przeciwników debaty, w tym także o losowym doborze tematów dyskusji oraz stanowiska „za” lub „przeciw”.
Przez 5 minut każda z drużyn przygotowywała się do wystąpienia i do obrony stanowiska, które zostały im delegowane. W roli jurora wystąpiła organizatorka przedsięwzięcia pani Aneta Łozińska, której zadaniem była ocena wypowiedzi z uwzględnieniem następujących kryteriów: trafność argumentacji, podanie kontrargumentu konkurentom, poprawność językowa, intonacja wypowiedzi.
Debata jest dobrym miejscem i sposobnością na sprawdzenie posiadanych kompetencji językowych, wykazanie się umiejętnością współpracy w grupie oraz treningiem służącym pokonaniu stresu i oporu przed wystąpieniami publicznymi. Bardzo istotnym elementem uczniowskich debat jest także tematyka. W przypadku szkolnej debaty w języku angielskim, pomysłodawca i organizator przedsięwzięcia pani Aneta Łozińska zawsze dba o to, aby tematyka była oryginalna, na czasie i poruszała zagadnienia istotne z punktu widzenia problemów szkolnych, jednostkowych, jak i ogółu społeczeństwa. Tegoroczne tematy były tego najlepszym dowodem.
Skład drużyn, wraz z miejscem, które wywalczyli uczniowie podczas potyczek słownych przedstawia się następująco:
I miejsce: klasa III technikum logistyczno – informatycznego w osobach: Łukasz Wojdowicz, Sławomir Trubiłowicz, Maciej Grochowski
II miejsce: klasa II technikum logistycznego w osobach: Aleksandra Kostrzewa, Agata Opalińska, Adrian Górski
III miejsce: klasa I technikum logistyczno – informatycznego w osobach: Damian Cebulski, Jakub Bylewski, Wojciech Wojdat.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok na kolejną VII edycję debaty!!!