Debata im. Leszka Kołakowskiego

Jak co roku, na dzień 25 października przypada kolejna rocznica nadania szkole imienia Leszka Kołakowskiego, a tym samym Dzień Patrona Szkoły. Od kilku lat tradycją jest organizowanie dla uczniów Debat Imienia Leszka Kołakowskiego, podczas których wybrzmiewają poruszane przez filozofa problemy egzystencjalne. Tegoroczna między klasowa debata przygotowana pod kierunkiem pani Anny Dziuda – Smak przebiegała pod nazwą „O Sławie”. Punktem wyjścia do debaty była inscenizacja bajki Leszka Kołakowskiego pt. „O sławnym człowieku” w wykonaniu uczniów klasy II TL – Eweliny Makowskiej, Magdaleny Dybała oraz Adriana Górskiego.
Debata Oksfordzka, bo o niej mowa, to sztuka dialogu, w której ważne jest poszanowanie oponenta, jego argumentów i poglądów. To dyskusja nad konkretną tezą, gdzie równie ważne są głosy “za” jak i “przeciw”. To forma debaty publicznej, którą warto promować ze względu na wiele walorów i korzyści, jakie za sobą niesie. Taka struktura wypowiedzi publicznej stwarza uczniom możliwość nie tylko przetrenowania wystąpień publicznych na forum, ale pozwala także na ćwiczenie umiejętności panowania nad stresem towarzyszącym przemówieniom publicznym. To także super trening dla maturzystów przed egzaminem zewnętrznym. Debata jest po trosze formą przygotowania uczniów do życia, stwarza możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej i przygotowania merytorycznego w praktyce.
Tematy wylosowane do debaty przez naszych uczniów brzmiały: Czy sława może dać szczęście?” oraz „Czy sława zmienia człowieka?”.
W popisach krasomówczych udział wzięły 4 drużyny uczniowskie w następujących składach osobowych:
Klasa I Tli (debiutująca w debacie): Marlena Wójcik, Bartosz Bałazy oraz Ikar Piotrowski;
Klasa II Tl: Aleksandra Kostrzewa, Karolina Książek oraz Ewelina Makowska;
Klasa III Tli: Natalia Chaberek, Klaudia Mędluk, Paulina Paszkiewicz;
Klasa IV Ts: Anna Wadas, Jakub Kordek.
Całości debaty przysłuchiwało się jury w składzie: Anna Dziuda – Smak, Dorota Szefler oraz Maciej Grochowski.
W podsumowaniu komisja konkursowa dokonała oceny wystąpień publicznych uczestników, ich przygotowania merytorycznego oraz talentu oratorskiego. Wyniki konkursu:
I miejsce – drużyna z klasy III Tli
II miejsce – drużyna z klasy IV Ts
III miejsce – drużyna z klasy II Tl
IV miejsce – drużyna z klasy I Tli