Czy nasze wsie są SMART?

Do 15 września przyjmowane są zgłoszenia do konkursu „Moja SMART wieś”. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi. Pula nagród wynosi 19 000 zł.

Do konkursu „Moja SMART wieś” można zgłaszać pomysły i inicjatywy, które poprawiają jakość życia na wsi.

– Czekamy na opisy rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin – zachęcają organizatorzy.

O konkursie

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na 15 października.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z partnerami – Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region w ramach programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Nagrody

Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody:

  • I nagroda – 5000 zł
  • II nagroda – 4000 zł
  • III nagroda – 3000 zł
  • oraz 7 wyróżnień po 1000 zł.