Cztery samorządy chcą wybudować ścieżkę za 12 milionów

Powiat Nowosolski w partnerstwie z Miastem Nowa Sól, Gminą Otyń oraz Miastem Zielona Góra chce wybudować ścieżkę rowerową, która połączy nasz powiat z siecią dróg rowerowych w Zielonej Górze. Samorządy zwróciły się do Zarządu Województwa z prośbą o dofinansowanie projektu.

W poniedziałek 20 kwietnia Powiat Nowosolski złożył do Zarządu Województwa Lubuskiego pismo z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuację projektu budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu nowosolskiego oraz przyznanie dodatkowych środków na jego realizację.

Trasa, którą w partnerstwie chcą wybudować cztery samorządy – Powiat Nowosolski, Miasto Nowa Sól, Gmina Otyń oraz Miasto Zielona Góra – będzie miała ok. 11,5 km długości. Nowy odcinek ścieżki rowerowej miałby powstać w ciągu dwóch lat. Koszt całego zadania szacowany jest na 12 mln zł.

– Bez pozytywnej decyzji Zarządu Województwa i wsparcia projektu z RPO L 2020 nie uda nam się zrealizować tak potężnego przedsięwzięcia. Liczymy na przychylność Zarządu – przyznaje Starosta Iwona Brzozowska.

Samorządowcy liczą jednak na pozytywny finał tego projektu. Tym bardziej, że wybudowana w ubiegłym roku przez Powiat Nowosolski ścieżka rowerowa doceniana przez szerokie grono miłośników jednośladów. Inicjatywa spotkała się również z dużą przychylnością radnych.

– Inwestycja ta jest źródłem zainteresowania Radnych Powiatowych, a w szczególności Bogumiły Ulanowskiej, która wiele razy przekonywała Zarząd Powiatu jak ważna jest to inwestycja. Starania czterech partnerskich samorządów wspiera Radna Wojewódzka Beata Kulczycka, która również wystąpiła do Zarządu ze stosownym, merytorycznym wnioskiem .Wsparcie dla wniosku zadeklarowali także Radni: Edward Fedko z KO, Kazimierz Ławiński z PiS, Łukasz Mejza, Sławomir Kowal i Wacław Maciuszonek z Bezpartyjnych Samorządowców – wymienia Starosta Nowosolski.