Cztery oferty na projekt wiaduktu kolejowego w Konradowie

Kto zaprojektuje wiadukt kolejowy w Konradowie? Czy w drugim przetargu uda się wyłonić wykonawcę dokumentacji? Ile będzie kosztowało to zadanie? W Starostwie Powiatowym w Nowej Soli zostały otwarte oferty czterech firm, które zgłosiły się do przetargu.

W poniedziałek 27 kwietnia minął termin składania ofert w drugim przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa wraz z budową przyległego układu drogowego. Tym razem oferty złożyły cztery firmy.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka FASYS MOSTY z Wrocławia, która zaproponowała wykonanie dokumentacji za 342,5 tys. złotych. Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego z Zielonej Góry zaproponowało kwotę 349,6 tys. zł, AXIAL PROJEKT Bartosz Tomczak z Międzyrzecza – 488,4 tys. zł, a wrocławska spółka PBW Inżynieria ok. 534,7 tys. zł.

Aż dwie złożone oferty mieszczą się w założeniach finansowych Powiatu Nowosolskiego.

– Firma z Wrocławia, podobne jak 3 pozostałe przewidziała 55 tygodni na realizację tego zadania. Oferty są teraz analizowane pod kontem formalno-prawnym – poinformowała Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska.

Powiat Nowosolski realizuje tę inwestycję we współpracy z Gminą Otyń oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S. A w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”