Czekamy na zgłoszenia do Powiatowej Rady Seniorów

Od 16 maja do 14 czerwca można zgłaszać kandydatów do I kadencji Powiatowej Rady Seniorów. Rada będzie liczyła do 15 członków, a jej kadencja potrwa 5 lat.

Powiatowa Rada Seniorów będzie miała charakter konsultacyjny, inicjatywny oraz doradczy. Już teraz organizacje działające na rzecz seniorów oraz osoby, które cieszą się poparciem osób starszych z Powiatu Nowosolskiego (udokumentowane podpisem minimum 15 osób) mogą zgłaszać swoje kandydatury.

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Powiatowej Rady Seniorów”. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w załącznikach.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy podmiotu działajacego na rzecz seniorów bądź zrzeszajacego seniorów

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy przedstawiciela osób starszych posiadający poparcie co najmniej 15 osób

Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego