Czekamy na oferty organizacji pozarządowych

Kto w tym roku sięgnie po powiatową dotację? Zarząd Powiatu Nowosolskiego ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku. NGO na składanie ofert mają czas tylko do 17 stycznia.

Zarząd Powiatu Nowosolskiego jak co roku zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych. W „Programie współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku” zostało ujętych aż 18 zadań priorytetowych. Wśród zadań objętych konkursem są edukacja, ekologia, promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sport i turystyka. W puli znalazły się również środki na organizację rozgrywek sportowych dla młodzieży „Nowosolada 2020”.

Termin składania ofert mija 17 stycznia. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli (Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego, pokój 210), na stronie Powiatu (Informator Organizacji Pozarządowych) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec lutego.

Więcej informacji o konkursie ofert w BIP.