Czekamy na głos trzeciego sektora

Do 25 października trwają konsultacje dotyczące projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”. Temat był poruszany również podczas spotkania z przedstawicielami lokalnych organizacji, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli.

Członek Zarządu Sylwia Wojtasik oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Bogumiła Sadowa spotkały się z przedstawicielami lokalnych organizacji pożytku publicznego. Podczas spotkania rozmawiano o planach współpracy samorządu i OPP na kolejny rok.

Wypełnij formularz

– Rola trzeciego sektora jest bardzo ważna, wykonujecie bardzo dobrą pracę w waszych środowiskach. Zależy nam na tym, aby mądrze wspierać wasze działania. Dlatego wsłuchujemy się w wasz głos i zapraszamy do udziału w konsultacjach – podkreśla Członek Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik.

Spotkanie było okazją do omówienia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”. Od 11 do 25 października trwają konsultacje nad tym dokumentem. Projekt programu oraz formularz konsultacji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Inne tematy

Tematem rozmów były także planowane zmiany dotyczące druków, na których organizacje będą składały oferty i sprawozdania.

Nie zabrakło również rozmów o pieniądzach.

– Co roku prowadzimy kontrole wydatkowania przyznanych środków i co roku ich wynik jest pozytywny, za co bardzo Państwu dziękujemy. Cieszymy się, że poważnie podchodzą Państwo do wydatkowania pieniędzy i realizacji zadań, które są w ofertach – mówi Naczelnik Wydziału Bogumiła Sadowa.