Czas świątecznych spotkań

Wczoraj, w przedświąteczny wtorek w Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Na zaproszenie Dyrektor A. Grządko i Grona Pedagogicznego uczestniczyli w nim Starosta Nowosolski W. Wrześniak, Wicestarosta P. Ficner oraz Członek Zarządu Ł. Wojewódzka. W miłej atmosferze, słuchając kolęd w wykonaniu uczniów ogólniaka można było spróbować wigilijnych potraw. Starosta w imieniu Zarządu Powiatu złożył wszystkim zebranym nauczycielom świąteczne życzenia, wspomniał o mocno widocznych zmianach zachodzących w szkole i zapowiedział, że nie jest to koniec tych zmian. Następnie Starosta odwiedził spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Związek Sybiraków, gdzie miał okazję obejrzeć przedstawienie w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej nr 6 w Nowej Soli. Natomiast Ł. Wojewódzka uczestniczyła w Wigilii w Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowej Soli. Wtorek – 19 grudnia był dniem wielu spotkań. Jeszcze przed południem kolędowano w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie, również z udziałem Ł. Wojewódzkiej.