Czas na śniadanie biznesowe

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli odbyło się Śniadanie Biznesowe. To wspólna inicjatywa Starostwa Nowosolskiego i „Nitek”, której głównym celem była dyskusja na temat pozyskania absolwentów gimnazjów dla zawodów rzemieślniczych. Spotkanie zgromadziło wielu lokalnych pracodawców, Starostwo reprezentowały Członek Zarządu Łucja Wojewódzka i Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji Katarzyna Dzieńdziura. Nie zabrakło też delegacji Powiatowego Urzędu Pracy,Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, nowosolskich cechów oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli. Zanim doszło do wymiany wiedzy i poglądów na temat problemów lokalnego rynku pracy i młodocianych pracowników, wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z doskonałego śniadania przygotowanego przez pracowników i uczniów kształcących się w zawodzie kucharza, piekarza i cukiernika z „Nitek”.
Następnie uczestnicy usłyszeli o inwestycjach w ramach projektu modernizacji szkolnictwa zawodowego realizowanego przez Powiat Nowosolski w szkołach ponadgimnazjalnych. Pani Łucja Wojewódzka zapewniła o efektywnym wsparciu Starostwa w kształceniu młodych ludzi, stąd milionowe nakłady na edukację w tym zakresie. Była też okazja do zapoznania się z barometrem zawodów na 2018 r. dla powiatu i województwa lubuskiego, z którego jednoznaczne wynika, że praktycznie każdy fachowiec niezbędny w zakładach usługowych jest na wagę złota. To był doskonały wstęp do dyskusji o potrzebie i sposobach pomocy w wyborze przyszłego zawodu absolwentom gimnazjów. Głos zabrała dyrektor poradni, pani Małgorzata Karimow, informując o zorganizowanej sieci doradztwa zawodowego i ścisłej współpracy w tym zakresie ze szkołami.
W dalszej kolejności w dyskusję włączyli się przedstawiciele „Nitek” i pracodawcy zajmujący się kształceniem młodocianych pracowników. Wspólnie doszli do wniosku, że obecnie największym problemem jest pozyskanie ucznia chcącego rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, pragnącego zdobywać praktyczne umiejętności dające mu doskonały start w życie zawodowe. W związku z tym pracodawcy niezależnie od ustawowych kwot wynagradzania młodocianych pracowników deklarują większe wsparcie finansowe za prawidłowo realizowaną praktykę.
Dodatkowo, wszyscy chętni uczniowie wraz z rodzicami przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie wyboru swojej ścieżki zawodowej, będą mogli brać udział w projekcie drzwi otwartych u pracodawcy i spędzić u niego, po wcześniejszym umówieniu, także za pośrednictwem szkoły, określoną liczbę godzin, by zapoznać się ze specyfiką danego zawodu.
Kolejnym wnioskiem wspólnej dyskusji jest zorganizowanie profesjonalnej kampanii promującej poszczególne zawody z wykorzystaniem wszelkich portali społecznościowych. Chodzi przede wszystkim o nową odsłonę zawodów, które dziś wydają się nieatrakcyjne dla młodych ludzi. Współcześnie specjalista od projektowania i wyrobu odzieży to przede wszystkim fachowiec posługujący się programami komputerowymi, elektronicznymi maszynami pozwalającymi na twórczą i efektywną pracę. Podobnie jest z zawodami takimi jak piekarz, cukiernik, tapicer, stolarz, fryzjer, sprzedawca czy mechanik samochodowy. Trzeba o tym mówić i pokazywać, by walczyć z niesłusznymi stereotypami.
Pierwsze kroki w tym zakresie poczyniło już Starostwo, które chce zaproponować pracodawcom wspólną inicjatywę nakręcenia filmów promocyjnych dla poszczególnych zawodów.
Finałem spotkania było podpisanie umów partnerskich między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli, a pracodawcami. Udało się pozyskać do bliskiej współpracy firmę Jadik producenta krzeseł i foteli, która chce kształcić praktycznie tapicerów i jest gotowa podwoić swoim uczniom kwotę wynagrodzenia wynikającego z ustawy. Oznacza to, że w klasie pierwszej uczeń może otrzymywać ponad 300 zł wynagrodzenia, a w trzeciej ponad 400 zł.
Kolejną firmą jest High Type, nowosolskie przedsiębiorstwo produkujące doskonałej jakości odzież sportową. Będzie wspierać szkołę w promocji technika stylisty i przemysłu mody, pokazywać, że współcześnie twórca odzieży to przede wszystkim człowiek pracujący z komputerem i maszynami elektronicznymi. Kolejnymi partnerami w kształceniu i promocji zostali także: “Auto-Elektryk” Jana Żurowskiego, PSB “Mrówka”, Piekarnia-cukiernia “Kleszczewscy”.
Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć uczestniczenia w takich spotkaniach cyklicznie. Istnieje ogromna potrzeba bliskiej współpracy na linii samorząd – pracodawcy – szkoła.