Ćwiczenie Obronne Powiatu Nowosolskiego

Alarmy w sytuacjach zagrożenia, próba łączności, wybuch gazu w szkole, wypadki w lesie i na drodze, ewakuacja uchodźców z płonącego obozu – przez trzy dni na terenie powiatu nowosolskiego trwało Powiatowe Ćwiczenie Obronne. Służby ratunkowe musiały sprawdzić swoje umiejętności w wielu ekstremalnych sytuacjach. Choć wydarzenia rozgrywały się według scenariusza, emocje były prawdziwe.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Lubuskiego do szkolenia obronnego w tym roku w Powiecie Nowosolskim odbyło się Powiatowe Ćwiczenie Obronne. Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania organów administracji publicznej, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz podmiotów leczniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

W trzydniowych działaniach uczestniczyli Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska, Wicestarosta Waldemar Wrześniak, Sekretarz Powiatu Jarosław Dykiel, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Marek Szymczyk, zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Magdalena Krakowska-Jagasek oraz obsady Stałego Dyżuru Starosty, Prezydenta Miasta, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Nowosolskiego, członkowie powiatowego i gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, policjanci, strażacy PSP i członkowie OSP, ratownicy medyczni, personel szpitalnego oddziału ratunkowego nowosolskiego szpitala, pracownicy Placówki Gazowniczej w Nowej Soli, pracownicy firmy TransMed oraz nauczyciele i uczniowie ZSP nr 4.

Na łączach

Pierwszy dzień ćwiczeń to sprawdzian dla członków Stałego Dyżuru w Starostwie i gminach Powiatu Nowosolskiego. W ramach zaplanowanych działań sprawdzono system łączności oraz powiadamiania i alarmowania (m.in. przeprowadzona była głośna próba syren alarmowych), a także składano meldunki z realizacji ćwiczenia.

Tego dnia ćwiczono metodą aplikacyjną, a zadaniem Gmin było wypracować rozwiązania i podjąć czynności związane z konkretnym ćwiczonym zdarzeniem.

Ewakuacja szkoły

Akcja ratowniczo-gaśnicza po wybuchu gazu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym nr 4 w Nowej Soli to zadanie zaplanowane w ramach II etapu ćwiczeń.

W piątek o godz. 10.00 w pracowni gastronomicznej doszło do wybuchu gazu. Dyrektor ZSP nr 4 Iwona Małczak zadzwoniła na 112 i zarządziła ewakuację szkoły. Z budynku wyprowadzono ok. 300 osób. 35 osób było rannych. W czasie działań ratunkowych okazało się, że cześć uczniów zablokowała się w klasie.

Pierwszy na miejscu pojawił się patrol policji. Funkcjonariusze udzielili pomocy najciężej rannym, następnie zajęli się osobami w złym stanie psycho-fizycznym. W trakcie akcji do działania przystąpił również policjant przeszkolony w działaniach minersko-pirotechnicznych.

Zabezpieczeniem miejsca zdarzenia zajęły się jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP. Strażacy w pełnym umundurowaniu weszli do budynku, ugasili ogień rozprzestrzeniający się po wybuchu gazu, a następnie wyprowadzili rannych. Jednocześnie trwały czynności związane ze sprawdzeniem, czy wybuch nie naruszył konstrukcji budynku.

Na miejscu zdarzenia pracowały również ekipy ratunkowe z nowosolskiego szpitala, które udzielały pomocy poszkodowanym. Koordynator działań medycznych decydował, kto w pierwszej kolejności trafi na SOR. Warto dodać, że ćwiczenia związane z przyjęciem dużej liczby poszkodowanych w wyniku zdarzeń masowych i katastrof były realizowane również na terenie nowosolskiego szpitala.

Współpraca to podstawa

Emocje, które towarzyszyły temu zdarzeniu były ogromne. Przede wszystkim ze względu na realistyczną aranżację sytuacji zagrożenia. Duża w tym zasługa Rafała Kubów, wychowawcy klasy mundurowej, który przygotował charakteryzację, uczniowie ZSP nr 4, którzy z dużym zaangażowaniem odegrali swoje role oraz dyrekcji i nauczycieli placówki, którzy pomogli w przygotowaniu całego przedsięwzięcia. Służby ratunkowe nie miały więc łatwego zadania. Mimo to poradziły sobie doskonale. Podczas raportu, który został przedstawiony Staroście Nowosolskiemu, podkreślano, że każdy znał swoje zadania, dzięki czemu współpraca służb przebiegała bez przeszkód.

– Ważne jest to, aby w sytuacjach zagrożenia, koordynacja działań wszystkich służb była sprawna. Jestem pod ogromnym wrażeniem togo, co dziś zobaczyłam – przyznała Starosta Nowosolski – Iwona Brzozowska

3 epizody dla OSP

Trzeci dzień ćwiczenia dedykowany był członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, które swoje zadania wykonywały pod kierunkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.

Ochotnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas kilku epizodów: wypadku podczas wyrębu lasu, wypadku komunikacyjnego z dużą ilością poszkodowanych oraz akcji ratowniczo-gaśniczą i ewakuacji obozu dla uchodźców.

Członkowie OSP musieli wykazać się sprawnością w akcjach ratunkowo-gaśniczych, ewakuacji ludności i osób poszkodowanych w wypadkach, poszukiwaniu zaginionych osób oraz pomocy przedmedycznej.