Coraz lepsza jakość powiatowych dróg

Droga Studzieniec-Lubieszów, droga w Jesionie, ulica Garbarska w Kożuchowie – to tylko niektóre z inwestycji drogowych, które Powiat Nowosolski zrealizował w ostatnim czasie. W latach 2015-2017 wartość zadań inwestycyjnych oraz remontów i napraw w zakresie inwestycji drogowych zrealizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg wyniosła ponad 28,3 mln zł, z czego 17 mln zł zostało pokryte z budżetów województwa i powiatu, a ponad 11 mln zł z budżetów gminnych. W sumie, w tych latach zostało wyremontowane, naprawione i odnowione ponad 24,7 km dróg. Wybudowano i wyremontowano 6,4 km chodników. W roku 2017 Powiat podjął się remontów dróg, bardzo ważnych z punktu widzenia mieszkańców poszczególnych gmin. Do jednej z ważniejszych inwestycji ubiegłego roku można bez wątpienia zaliczyć przebudowę drogi powiatowej – ul. Garbarskiej w Kożuchowie. Powiat pozyskał na ten cel dofinansowanie połowy kosztów z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Za 1,2 mln zł udało się wyremontować ponad 600 mb jezdni, zbudowano jedno i dwustronne chodniki, oświetlenie, przejścia dla pieszych. Prawie 1,7 mln zł kosztowała kolejna powiatowa inwestycja tj. rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Kolsko – Nowy Jaromierz w miejscowości Jesiona. Ponad 1 mln zł udało się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, resztę dołożył Powiat. Wyremontowano odcinek drogi o długości 899 mb z chodnikami, kanalizacją deszczową, zostało również przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1021F i drogami gminnymi.
Następną ważną inwestycją była przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno – Drwalewice Jej koszt to aż 4 251 897,70 zł. Powiat pozyskał na ten cel ponad 1,3 mln zł dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Reszta środków pochodziła z kas Gmin: Kożuchów i Nowa Sól. Łączna długość wyremontowanego odcinka to 3,545 km. Dodatkowo poszerzono jezdnię do 6 m, zbudowano pobocza i miejscowe rowy odwadniające.
Wykonanie ok. 1200 mb drogi o nawierzchni tłuczniowej to zadanie, które zrealizowano na drodze powiatowej nr 1050F Książ Śląski – Czasław. Na inwestycję o wartości trochę ponad 307 tys. zł, środki przekazał Powiat, Nadleśnictwo Nowa Sól – aż 240 tys. zł, Gmina Kożuchów oraz Gmina Otyń. Również ze środków Powiatu i Gminy Otyń udało się wybudować most w Ługach. Obiekt mostowy wykonany na konstrukcji z belek prefabrykowanych, na betonowych przyczółkach kosztował 920 tys. zł. Ze środków Powiatowego Zarządu Dróg wzmocniono nawierzchnię drogi w miejscowości Lubięcin. Przygotowując się do kolejnych inwestycji w przyszłości, powstały dokumentacje techniczne m.in. na przebudowę dróg w miejscowościach: Radwanów, Rejów, Wrociszów, Miłaków, przebudowę ul. Kamiennej ze skrzyżowaniem z ul. Zielonogórską w Nowej Soli, rozbudowę ul. Okrężnej i Starostawskiej w Nowej Soli i ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie.
W roku 2018 Powiat zamierza kontynuować realizację zadań zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Nowosolskiego, w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Na drogi zaangażowane zostały kolejne ponad 2,3 mln zł z własnych środków.
Jeżeli chodzi o modernizację dróg powiatowych, najważniejszymi zadaniami na ten rok są m.in. przebudowa drogi powiatowej w Studzieńcu. Całkowita wartość inwestycji to 3,5 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu wojewody stanowi 50 proc., drugie tyle to środki powiatowe. Kolejne zadanie to budowa ścieżki rowerowej Nowa Sól-Nowe Żabno za 300 tys. zł. Dokończenie przebudowy dróg w Książu i Czasławiu, przebudowa drogi Lubięcin-Buczków, drogi we Wrociszowie, ulic Okrężnej-Starostawskiej w Nowej Soli, Zygmuntowskiej w Kożuchowie – to zadania, których łączna wartość wynosi 875 tys. zł. Na 2018 rok zaplanowano również wykonanie kilku dokumentacji m.in. na przebudowę mostu w Tatarce, obwodnicę Konradowa i budowę ścieżki rowerowej Stypułów – Sławocin. W sumie inwestycje drogowe zaplanowane w przyszłym roku mają wartość ponad 10,7 mln zł z dużym zaangażowaniem środków finansowych gmin Powiatu Nowosolskiego.