Co i jak załatwić w Starostwie w czasie pandemii?

W holu starostwa jest 5 skrzynek, do których można składać dokumentyW Starostwie Powiatowym w Nowej Soli obsługa bezpośrednia realizowana jest w ograniczonym zakresie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski można składać również za pośrednictwem poczty oraz w wyznaczonym punkcie na terenie urzędu.

W holu Starostwa przy Biurze Obsługi Interesantów (wejście od ul. Moniuszki) dostępne jest 5 zabezpieczonych skrzynek, w których można zostawiać dokumenty do poszczególnych wydziałów:

  • GEODEZJA,
  • KOMUNIKACJA,
  • BUDOWNICTWO,
  • ORZEKANIE o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,
  • POZOSTAŁE.

Obsługa bezpośrednia w ograniczonym zakresie prowadzona jest w Wydziale Komunikacji oraz Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (z wyłączeniem śród).

Wejscie do wydziału komunikacji i geodezjiPrzypominamy jednak, że w Wydziale Komunikacji należy telefonicznie umówić termin:

  • W celu umówienia się na wizytę w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów, wymiany dowodów rejestracyjnych, wycofania czasowego pojazdów – należy kontaktować się na numer telefonu – 68 458 67 14.
  •  W celu umówienia się na wizytę w sprawach dotyczących praw jazdy – należy kontaktować się na numer telefonu – 68 458 67 13.

Aby usprawnić obsługę również Wydział Geodezji zachęca do składania wniosków pocztą elektroniczną lub w skrzynkach podawczych w urzędzie. O osobistym terminie odbioru dokumentów wnioskodawca zostanie poinformowany. Dla klientów obu wydziałów dostępne jest wejście od Wydziału Komunikacji.

Wszystkie wnioski niezbędne do załatwienia spraw w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli są dostępne w BIP w zakładce: „Co i jak załatwić w urzędzie?” oraz w holu przy Biurze Obsługi Interesantów.

DANE KONTAKTOWE

 Sekretariat 
sekretariat@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 30
fax +48 458 68 31
adres skrytki ePUAP: /powiatfnw/skrytka

 

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

pr2@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 40

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

tel. +48 68 458 67 30,
orzekanie@powiat-nowosolski.pl

Punkt Informacyjny Zespołu
(składanie wniosków, wydawanie kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych)
tel.: +48 68 458 67 31

Wydział Administracji Budowlanej

tel: +48 68 458 68 52 lub 68 458 68 55
email: budownictwo@powiat-nowosolski.pl

Referat Ochrony Środowiska

tel: +48 68 458 68 12
email: srodowisko@powiat-nowosolski.pl

Wydział Finansów i Budżetu

Tel: +48 68 458 68 19

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

tel: +48 68 458 68 70,
naczelnikgn@powiat-nowosolski.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel: +48 68 45868 83,
email: podgik@powiat-nowosolski.pl

Wydział Komunikacji

tel: +48 68 458 67 01
fax: +48 68 458 13 19
email: komunikacja@powiat-nowosolski.pl

  • W celu umówienia się na wizytę w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów, wymiany dowodów rejestracyjnych, wycofania czasowego pojazdów – należy kontaktować się na numer telefonu – 68 458 67 14.
  • W celu umówienia się na wizytę w sprawach dotyczących praw jazdy – należy kontaktować się na numer telefonu – 68 458 67 13

Wydział Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji

tel: +48 68 458 68 47
e-mail: projekty@powiat-nowosolski.pl

Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

tel: +48 68 458 67 43,
e-mail: b.sadowa@powiat-nowosolski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel: +48 68 458 67 29
rzecznik.konsumentow@powiat-nowosolski.pl

Powiatowy Konserwator Zabytków

tel: +48 68 458 68 28
konserwator.zabytkow@powiat-nowosolski.pl

Pełna lista kontaktowa znajduje się na naszej stronie w zakładkach: