Co dalej z przebudową drogi w Broniszowie?

W Broniszowie odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami na temat przebudowy drogi powiatowej. – Do Powiatu kierowane są liczne pytania dotyczące tej inwestycji, dlatego chcieliśmy się z Państwem spotkać, żeby przekazać wszelkie informacje ze źródła – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska. Dodaje, że dziś prace nad projektem są zawieszone.

Mieszkańcy Broniszowa są bardzo zainteresowani tematem inwestycji Na wniosek osób zainteresowanych postępowanie dotyczące wpisania alei lip w Broniszowie i Radwanowie do rejestru zabytków prowadzi Wojewódzki Konserwator Zabytków. Opinię w tej sprawie wydawał Narodowy Instytut Dziedzictwa. Z informacji, które posiadamy, opinia ta jest pozytywna dla wpisania zabytku do rejestru.

Starosta Iwona Brzozowska nie ukrywa, że dopiero po otrzymaniu decyzji Konserwatora Zabytków, Powiat będzie mógł podjąć decyzję o dalszych losach projektu, być może będzie konieczne wszczęcie procedur od początku i uzyskanie nowych pozwoleń. Wszystko zależy od tego, jakiego zakresu będzie dotyczyła ochrona konserwatorska. Jeśli decyzja konserwatora nie będzie dla nas korzystna, na pewno się od niej odwołamy, ponieważ chcemy zadbać o interesy mieszkańców oraz publiczne środki.

Nierozstrzygnięta do tej pory pozostaje również kwestia decyzji środowiskowej. Od października 2021 roku proceduje ją burmistrz Kożuchowa. Mimo rekomendacji RDOŚ, która wskazuje, że inwestycja nie zagraża siedliskom zwierząt i roślinności, gmina wystąpiła do Powiatu o raport środowiskowy, co znacznie wydłużyło całą procedurę.

Na prośbę Radnego Andrzeja Staroszczuka mieszkańcy podpisali pismo do Wojewódzkiego Konserwatora ZabytkówO realizacji tej inwestycji w Broniszowie rozmowy trwają już od 2019 roku. Już wtedy Radny Andrzej Staroszczuk składał interpelacje w sprawie. Decyzję o zapisaniu pieniędzy na dokumentacje w budżecie podjęto rok później. W sierpniu 2021 roku Powiat podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi, bo tylko na takie zadanie Powiat ma szansę pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Bez dotacji realizacja szacowanej na ponad 20 mln zł inwestycji nie będzie możliwa.

Umowa z projektantem jest aneksowana do czasu wydania decyzji przez konserwatora i gminę.

Wówczas również planowane jest kolejne spotkanie z mieszkańcami, podczas którego zostaną przekazane informacje o dalszych losach projektu.