Co dalej z hałdą na Dozamecie?

Do końca listopada br. zostanie wskazana metoda zutylizowania hałdy na ternie byłego Dozametu oraz możliwości jej sfinansowania. We wtorek – 15 listopada br. – w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie robocze zespołu zajmującego się sprawą hałdy na terenie byłego Dozametu w Nowej Soli. Na początku sierpnia Starostwo zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Geologicznym Polgeol S.A. z Warszawy na opracowanie dokumentacji z badań i ekspertyz do zadania „Likwidacja hałdy odpadów niebezpiecznych w Nowej Soli wpisanej na listę bomb ekologicznych – etap I przygotowanie dokumentacji/ekspertyz”. Na realizację tego zadania Powiat uzyskał dotację w wysokości 50 proc. kosztów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Wykonawca pobrał próbki hałdy (odpadów), gruntu i wody do analiz laboratoryjnych. Wyniki są podstawą do ustalenia najlepszej metody usunięcia odpadów ropopochodnych zdeponowanych na terenie dawnego Dozametu – ok 60 tys. ton.
Obradujący we wtorek zespół dyskutował o wstępnej wersji ekspertyzy. Do końca listopada br. ma być gotowy ostateczny dokument wskazujący metodę usunięcia odpadów ze względu na ich zawartość. Będzie to jednak tylko opracowana dokumentacja. Trudność mogą stanowić środki finansowe niezbędne do zutylizowania hałdy. Możliwości pozyskania finansowania na ten cel również w ekspertyzie ma wskazać firma Polgeol.