CNC bez tajemnic. Uczniowie szkolą się z użytkowania obrabiarek numerycznych

Kolejne kursy w ramach projektu „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji”.

Uczniowie z Polski i Niemiec podczas kurusu w CKZiU ElektrykW dniach 25-29.04.2022 r. w ramach projektu pn.: „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Soli odbywały się transgraniczne kursy:  użytkowania obrabiarek numerycznych CNC z wykorzystaniem trenażerów oraz programowania CNC w oparciu o system MTS CNC CAD/CAM.

W zajęciach udział wzięło łącznie 27 uczniów –  13 osób z CKZiU „Elektryk” oraz 14 z Europaschule OSZ Oder-Spree.

Podczas kursów uczestnicy uczyli się programowania w oparciu o system MTS CNC w zakresie toczenia i frezowania obsługi obrabiarek CNC z wykorzystaniem trenażerów, w tym  między innymi jak programować i sterować maszynami CNC.

W ramach projektu zaplanowano więcej kursów, w tym między innymi napowietrznego montażu energetycznego, czy w zakresie zarządzania urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej.