CKZiU Elektryk stawia na innowacyjne metody nauczania

Wirtualna rzeczywistość na lekcji? Interaktywne filmy w szkole? Nowoczesne programy zamiast tradycyjnej tablicy i kredy? Nowosolski „Elektryk” wspólnie z firmą Enea Opeator realizuje projekt, dzięki któremu kształcenie przyszłych elektryków będzie łatwiejsze i ciekawsze.

Projekt dedykowany jest uczniom klasy technik elektryk„Innowacyjne kształcenie elektryków dostosowane do branży energetycznej” to tytuł konferencji, która zainaugurowała projekt realizowany przez CKZiU Elektryk oraz firmę „Enea”.

– Od 2019 roku wspólnie z Enea Operator realizujemy projekt pilotażowej klasy patronackiej. Nasza współpraca pokazała, że pewne elementy trzeba dopracować, ponieważ kształcenie zawodowe w szkole odbiega od zapotrzebowania pracodawców. Rozpoczęliśmy działania, żeby to zmodyfikowaliśmy programu nauczania, wdrożyliśmy nowe elementy kształcenia. A dzięki konkursowi w ramach projektu EOG, realizujemy projekt, który jest bardzo innowacyjny – zapowiada Grzegorz Königsberg, dyrektor CKZiU.

CKZiU wspólnie z fimrą Enea unowocześniają kształcenie elektrykówEnergetyka jest nowoczesną gałęzią gospodarki, która cały czas się rozwija i wymaga wyspecjalizowanej kadry. W ramach projektu powstaną nowoczesne narzędzia do nauki zawodu elektryka:

  • program nauczania dla technika elektryka z hybrydowym modelem kształcenia praktycznego
  • zestawy ćwiczeń do nauki matematyki, fizyki i przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem programów matematycznych i symulacyjnych
  • filmy interaktywne związane z ochroną przeciwporażeniową oraz oceną stanu technicznego 3-fazowego silnika indukcyjnego klatkowego na podstawie pomiarów
  • moduł “linia kablowa 0.4kV” z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości
  • zestaw ćwiczeń praktycznych w zakresie elektrotechnik i instalacji i maszyn elektrycznych
  • program kursu “Montaż energetyczny”

W konfernecji uczetstniczyli przedstawiciela Kuratorium Oświaty, Powiatu i MiastaZ efektów wypracowanych w ramach projektu za darmo będą mogły korzystać także inne szkoły w kraju, które kształcą młodzież w tym zawodzie.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Powiatu Nowosolskiego, Kuratorium Oświaty, Miasta Nowa Sól, firmy Enea oraz szkół technikalnych z terenu powiatu i kraju, którzy mieli okazję poznać założenia projektu oraz podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami.

– Jednym z celów Powiatu Nowosolskiego jest podnoszenie jakości kształcenia w naszych szkołach. Mamy świetnie wyposażone pracownie zawodowe, cały czas realizowane są nowe inwestycję. Ten projekt również pozwala wejść w nową jakość kształcenia. Bardzo się cieszę, że współpraca z Eneą się rozwija i przynosi wiele dobrego naszym uczniom – podkreśla Członek Zarządu Sylwia Wojtasik.