Chcemy stworzyć ekopracownię w LO

Powiat Nowosolski złożył wniosek o dofinansowanie ekopracowni w nowosolskim Ogólniaku. Projekt zakłada adaptację i wyposażenie ekopracowni w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

wizualizacja ekopracowni w LOW ramach zadania wykonana zostanie modernizacja sali lekcyjnej, która wyposażona zostanie w niezbędne meble dydaktyczne oraz pomoce naukowe. Dzięki modułom naukowym i doświadczalnym uczniowie będą mogli dowiedzieć się, jak pozyskiwać energię z powietrza, wody czy światła słonecznego.  Zaplanowano również zakup niezbędnego sprzętu multimedialnego w postaci monitora interaktywnego i zestawów komputerowych.

Planuje się, że pracownia służyć będzie do prowadzenia ekolekcji, warsztatów i pokazów mających na celu przybliżyć mieszkańcom powiatu korzyści, jakie niosą ze sobą odnawialne źródła energii, Panujemy dotrzeć do ponad 1400 uczestników.

Projekt został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego wsparcia Edukacji Ekologicznej, Ekopracownie w województwie lubuskim 2023, Ekopracownia OZE.