Certyfikat CAF po raz trzeci

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli otrzymało „Poświadczenie skutecznego stosowania metody CAF”. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przyznał nam certyfikat już po raz trzeci, co daje nam pozycję lidera w stosowaniu tej metody samooceny.

Metoda CAF jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, która ma na celu poprawę zarządzania. Model skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Główną korzyścią wdrożenia CAF jest podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd.

Warto zaznaczyć, że Starostwo Powiatowe w Nowej Soli było pierwszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której przeprowadzenie procedury odbyło się całkowicie zdalnie.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego podkreślał również szczególne zasługi Wiesława Pieca, koordynatora CAF w nowosolskim starostwie, który włączył się również w prace nad aktualizacja modelu oraz przygotowaniem polskiej wersji językowej CAF 2020.

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli nie spoczywa na laurach. Następny etap pracy to IV edycja wdrażania i utrzymywania metody CAF w standardzie CAF 2020.