Certyfikat CAF dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli

W dniu 28 stycznia 2016 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało pozytywną decyzję w zakresie przyznania Starostwu Powiatowemu w Nowej Soli Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF.

Oznacza to, że Urząd wprowadził metody CAF jako podstawowe narzędzie służące doskonaleniu zarządzania i efektywności funkcjonowania. Narzędzie to ma wpłynąć na podnoszenie jakości pracy
jednostki, poprawiając jakość decyzji i zadowolenie klientów oraz samych pracowników.

Celem przystąpienia do projektu CAF było wprowadzenie metod managerskich w zakresie
doskonalenia Urzędu. Powołany do tego został kilku osobowy zespół, który ten rozpoczęty proces będzie kontynuowała i poddawał ciągłej weryfikacji.

Otrzymany Raport jest podstawą do przyznania Certyfikatu Skutecznego Użytkownika CAF.

[attachments template=small-list target=1 include=”1950″]