Certyfikat Akredytacyjny dla nowosolskiego szpitala

Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli otrzymał Certyfikat Akredytacyjny. Uzyskany Certyfikat plasuje nowosolski szpital w elitarnej grupie szpitali wyróżniających się na rynku usług medycznych. Utrzymujemy najwyższe w kraju standardy jakości i bezpieczeństwa opieki.

Bożena Osińska, dyrektor szpitalaNasz szpital od wielu lat pracuje na swoją dobrą opinię w regionie. Potwierdzają to liczne rankingi i certyfikaty plasujące naszą placówkę na pierwszym miejscu w województwie lubuskim pod względem jakości świadczonych usług. Wysoka ocena niezależnych akredytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia potwierdza nie tylko obecność nowosolskiego szpitala w trzecim poziomie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia, jak również trzeci stopień referencyjności oddziałów. Zwraca tym samym uwagę na wiodącą rolę naszej jednostki.

– Serdeczne gratulacje dla Dyrekcji i Pracowników nowosolskiego szpitala. Znalezienie się w elitarnej grupie akredytowanych placówek to wielkie osiągnięcie lecznicy, które pozwoli na jeszcze skuteczniejsze zarządzanie szpitalem – mówi Starosta Iwona Brzozowska.

Wizytatorzy bardzo wysoko ocenili proces leczenia, bezpieczeństwo pacjentów, diagnostykę, epidemiologię, farmakoterapię, żywienie. Analizie poddany został także proces organizacji i zarządzania placówką uznany przez wzorcowy. Narzędziem oceny akredytacyjnej są standardy, określone we współpracy z najważniejszymi organizacjami medycznymi. Obowiązujący zestaw zawiera 221 standardów w 15 działach. Akredytacja przyznawana przez Ministra Zdrowia potwierdza spełnienie wszystkich wymagań.

Proces przygotowawczy do audytu akredytacyjnego w szpitalu trwał trzy lata. W spełnienie ministerialnych standardów akredytacyjnych zaangażowała się cała załoga. Wysoki równorzędny szósty wynik w kraju, jeśli chodzi o ilość zdobytych punktów to efekt wytężonej pracy. Audytorzy zwrócili uwagę na wysoką kulturę organizacji szpitala, znakomite rozstrzygnięcia systemowe wyróżniające naszą jednostkę na tle podobnych w kraju. Zauważony został znakomity poziom wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych. Audytorzy z uznaniem odnieśli się do przestrzegania przez naszych pracowników praw pacjenta oraz do profesjonalnego prowadzenia dokumentacji medycznej.

– Jestem dumna z załogi Szpitala, która od lat pracuje na dynamikę rozwoju placówki. Otrzymany Certyfikat Akredytacyjny jest ukoronowaniem tych starań. To dla mnie zaszczyt, że mogłam wspólnie ze swoimi pracownikami uczestniczyć w tym wyjątkowym momencie, który jest potwierdzeniem naszego dążenia do podnoszenia standardów jakości. Cieszę się, że nasze starania są zauważane i doceniane przez pacjentów korzystających z udzielanych przez nas świadczeń medycznych – podkreśla Bożena Osińska, dyrektor WS SPZOZ w Nowej Soli.