Burzą mury, zrywają posadzkę. Wystartowała przebudowa „Elektryka”

Kurz, gruz i hałas – w takich warunkach zaczyna się ważny rozdział historii edukacji w Powiecie Nowosolskim. Rozpoczęły się prace budowlane w budynku CZKiU „Elektryk” przy ul. Piłsudskiego w Nowej Soli.

W piątek 22 marca w CKZiU „Elektryk” spotkali się członkowie Rady Budowy, która czuwa nad przebiegiem całej inwestycji. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć zakres wykonanych już prac oraz omówić harmonogram dalszych działań.

Żeby zbudować, trzeba demontować

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace na placu budowy. Wykonawca zdemontował instalacje oraz zdjął posadzkę w pomieszczeniach, które przylegają do głównej hali. Ruszyły także prace przygotowawcze do zdemontowania suwnicy. Demontaż i wywóz suwnicy zaplanowano na poniedziałek. Również w przyszłym tygodniu zostaną zdemontowane barierki komunikacyjne na belkach posuwnicowych. Pod koniec tygodnia rozpoczną się prace związane z demontażem posadzki w hali.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Prace budowlane z każdym dniem posuwają się do przodu. Jednocześnie w pozostałych częściach budynku przy ul. Piłsudskiego odbywają się zajęcia uczniów CKZiU „Elektryk, pracuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, plac przed budynkiem zostanie częściowo wyłączony z użytku. Konieczne będzie także dodatkowe wygłuszenie hali, aby ograniczyć hałas związany z budową.

Nowoczesne pracownie

Prace mają potrwać do czerwca 2020 roku. W ramach projektu „Przebudowa z nadbudową budynku szkoły CKZiU przy ul. Piłsudskiego 65 w Nowej Soli” powstaną najnowocześniejsze w województwie pracownie do nauki zawodu m. in. pracownie procesów produkcyjnych, miernictwa, materiałoznawstwa, eksploatacji energetyki oraz kompleks pracowni CNC. Zaplanowano również utworzenie ogródka energetycznego – energii odnawialnej.

3 źródła finansowania

Wartość inwestycji to prawie 12 mln zł. Na modernizację szkoły Powiat Nowosolski otrzymał dofinansowanie z trzech źródeł – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane jest w ramach projektów „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim” oraz „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji”.