Budowa strzelnicy wirtualnej w Powiecie Nowosolskim

W ramach ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2022” Powiat Nowosolski otrzymał dofinansowanie na realizację zadania związanego z utworzeniem wirtualnej strzelnicy, z pracami przygotowawczymi oraz zakupem wyposażenia strzelnicy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 171.920,00 zł, w tym kwota dofinansowania Ministerstwa Obrony Narodowej 133.581,84 zł oraz wkład własny Powiatu Nowosolskiego 38.338,16 zł.

Wirtualna strzelnica będzie służyć uczniom w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa. Korzystnie podziała na propagowanie strzelectwa w powiecie a wśród uczniów pozytywnie wpłynie na kształtowanie postaw proobronnych, uatrakcyjni służbę wojskową poprzez kształtowanie właściwych nawyków i zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ

Budowa strzelnicy wirtualnej w Powiecie Nowosolskim

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 171.920,00 zł

DOFINANSOWANIE 133.581,84 zł

WKŁAD WŁASNY POWIATU NOWOSOLSKIEGO 38.338,16 zł