Briefing nt. projektu modernizacji LO

O tym, że Powiat Nowosolski mocno angażuje się w oświatę może świadczyć kolejna inwestycja, tym razem dotycząca modernizacji Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli. I właśnie ten projekt, na który Starostwo pozyskało dofinansowanie, był tematem konferencji prasowej z udziałem Starosty Nowosolskiego Waldemara Wrześniaka i Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Ewy Zacłony. Jeszcze w tym roku w szkole powstaną nowoczesne sale: biologiczna, fizyczna, chemiczna, informatyczno-teleinformatyczna oraz sale matematyczne ze sprzętem multimedialnym. Doposażona zostanie również sala geograficzna, a na poddaszu powstanie mini obserwatorium astronomiczne. Ale to nie koniec inwestycji. W planach na następne lata jest termomodernizacja “Baczyńskiego” oraz budowa kolejnych boisk. Wszystko zależy od uzyskanych dofinansowań i możliwości budżetu powiatu.