Biedronka nie marnuje żywności. Organizacje mogą ją przekazać potrzebującym

W Polsce 9 mln ton żywności rocznie ląduje na śmietniku. Jak można temu zapobiec? Firma Jeronimo Martins zaprasza lokalne organizacje do odbierania żywności ze sklepów i przekazywania jej osobom potrzebującym.

koszyk na zakupy na tle lad chłodniczych fot. pixabayStatystyczny Polak marnuje 235 kg żywności rocznie. Sklepy Biedronka podjęły współpracę z organizacjami prorządowymi i stowarzyszeniami, aby przeciwdziałać zjawisku marnowania żywności. Tylko w 2019 roku Biedronka przekazała ok. 9600 ton żywności, która trafiła do 353 tys. potrzebujących.

Z tej formy współpracy z lokalnymi sklepami Biedronka mogą skorzystać również organizacje z powiatu nowosolskiego. Wystarczy wypełnić formularz na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp.

Do udziału w programie mogą się zgłaszać organizacje, które mają status OPP w KRS oraz spełniają wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
  • wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej
  • działalności charytatywnej, podlegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzenia zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje dostępność wybranego sklepu.