Bezpłatne mediacje w Powiecie Nowosolskim

Powiat Nowosolski umożliwia mieszkańcom korzystanie z darmowych porad prawnych i obywatelskich. Od stycznia również za darmo można skorzystać z pomocy mediatora. Dowiedz się kiedy i kto może wnioskować o bezpłatne mediacje!

Zamiast niekończących się sporów i spraw sądowych w wielu sytuacjach pomocny może być mediator. Mediator to osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Pomaga skonfliktowanym stronom w znalezieniu satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mieszkańcy naszego powiatu mogą skorzystać z mediacji bezpłatnie. To nowa forma wsparcia, która realizowana jest przez Powiat Nowosolski.

Kiedy do mediatora?

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

·         rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.

·         przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Dla kogo darmowe wsparcie?

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa,

Gdzie na mediacje?

Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkach. W roku 2020 nieodpłatną mediację będą prowadzić wszystkie punkty pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w Nowej Soli, Kożuchowie, Nowym Miasteczku oraz Przyborowie.

Informacja i zapisy na poradę codziennie w Punktach oraz pod numerem tel.790 227 119, w dniach wtorek, środa, czwartek w godzinach od 10.00 –13.30.