Bezpieczny wyjazd do akcji

Na ul. Staszica trwają prace związane z poprawą bezpieczeństwa przy wyjeździe z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli. Realizacją zadania zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg.

W ramach środków na bieżące utrzymanie dróg Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli rozpoczął przebudowę wyjazdu z siedziby nowosolskich strażaków.

Przede wszystkim został skrócony pas do skrętu w prawo w ul. Piłsudskiego. Teraz zaczyna się on dopiero za wyjazdem z terenu komendy. Dzięki temu strażacy wyjeżdżający do akcji mają do pokonania tylko jeden pas jezdni.

Na chodniku przy wyjeździe z Komendy PSP zostaną również zamontowane barierki. To rozwiązanie ma spowodować, że piesi i rowerzyści będą zmuszeni zwolnić i rozejrzeć się przed wejściem na jezdnię.

W ramach zadania na odcinku 140 m tj. od ronda do zatoki przystankowej zostaną przebudowane krawężniki i chodnik.

Temat bezpieczeństwa przy wyjeździe z siedziby nowosolskich strażaków był poruszany na sesjach Rady Powiatu Nowosolskiego wiosną. Interpelację w tej sprawie złoży Radny Łukasz Kempa, który wnioskował m. in. o lepsze oznakowanie sygnalizacji świetlnej oraz postawienie barierek na chodnikach.