Będzie wsparcie asystentów dla dzieci i młodzieży

Już po raz drugi Powiat Nowosolski realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Tym razem wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 16 roku życia.

Grupa ludzi w różnym wieku, wśród nich osoba na wózku pod parasolem z logiem powiatu– W ubiegłym roku ze wsparcia asystentów osobistych skorzystały 43 osoby niepełnosprawne. Realizacja programu pokazała, że zapotrzebowanie na tego typu usługi jest dużo większe. Dlatego po raz kolejny Powiat Nowosolski realizuje programy, dzięki którym możemy zaoferować wsparcie społeczne osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom – podkreśla Sylwia Wojtasik, Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego.

Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.

– To dzięki zaangażowaniu pracowników PCPR udało się zrealizować w ubiegłym roku pierwszy program w naszym powiecie. Bardzo dziękuje Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom za pracę i wyjście naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych – dodaje.

W tym roku Asystent osobisty osoby niepełnoprawnej będzie realizowany przez Powiat Nowosolski już po raz drugi. Wartość tego zadania to ok. 141 tys. zł.

– Tym razem ze wsparcia asystenta będą mogły skorzystać osoby do 16 roku życia, które maja orzeczenie o niepełnosprawności oraz wymagają stałej, długotrwałej opieki lub pomocy – zaznacza Członek Zarządu Sylwia Wojtasik.

Program ma zapewniać:

  1. pomoc asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  2. stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności;
  3. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
  4. wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.