Będzie remont w LO. Powiat podpisał umowę na dokumentację

Zarząd Powiatu Nowosolskiego podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Dokument ma być gotowy w połowie stycznia przyszłego roku.

Budynek LO w Nowej SoliPrzygotowania do remontu w nowosolskim Ogólniaku wkroczyły w kolejną fazę. W ubiegłym tygodniu Zarząd podpisał umowę z toruńską firmą MM Proj – Bud Marcin Młodziankiewicz na opracowanie dokumentacji. W ramach podpisanej umowy zostaną przygotowane m. in. mapa do celów projektowych, koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca dokumentacji będzie również pełnił nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

– Celem inwestycji w Liceum Ogólnokształcącym jest poprawienie ogólnej funkcjonalności obiektu, dostosowanie budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz zwiększenie ilości pomieszczeń sanitarnych dla uczniów i nauczycieli szkoły – podkreśla Wicestarosta Waldemar Wrześniak.

Przy opracowaniu dokumentacji wykonawca musi uwzględnić konieczność zachowania projektów realizowanych w LO tj. związanych z doposażeniem i modernizacją pracowni lekcyjnych oraz termomodernizacją budynku szkoły.

– Dokumentacja będzie opiniowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ponieważ obiekt znajduje się na terenie miasta objętym ochroną konserwatorską – zapowiada Wicestarosta W. Wrześniak.

Zgodnie z umowa firma MM Proj – Bud Marcin Młodziankiewicz ma 180 dni na przygotowanie dokumentacji.