Będzie jaśniej i taniej?

Powiat Nowosolski złożył wniosek  do ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski programu „ Lubuska baza sportowa 2023” na dofinansowanie modernizacji oświetlenia w budynku hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” przy ulicy Piłsudskiego w Nowej Soli. Program daje możliwość uzyskanie dofinansowania do 50 % poniesionych wydatków.

W ubiegłym roku udało się wymienić oświetlenie w mniejszej sali sportowej CKZiU „Elektryk”. Dzięki pozyskanym środkom w tym roku może uda się wymienić kolejnych 30 lamp w dużej hali. Realizacja tego zadania zdecydowanie poprawi jakość oświetlenia i będzie generowała oszczędność.