Będą służyły uczniom do zdalnej nauki

41 laptopów oraz jeden tablet trafiły w tym tygodniu do szkół Powiatu Nowosolskiego. Sprzęt został kupiony z programu „Zdalna szkoła”, aby wspierać uczniów i nauczycieli w realizowaniu edukacji na odległość.

Nauka on-line to wyzwanie dla uczniów i nauczycieli, którzy nie tylko musieli wypracować nowe sposoby realizowania programu. Problemem dla niektórych uczniów był również brak komputera czy ograniczony dostęp do internetu. Jak udało się pokonać te trudności?

Nowy sprzęt w szkołach

Powiat Nowosolski postanowi wesprzeć nasze placówki i przystąpił do programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła”. Dzięki dotacji udało się kupić laptopy i tablet, które Zarząd przekazał już do rozdysponowania dyrektorom:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” – 15 laptopów
  • Zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 2 – 4 laptopy i 1 tablet
  • Zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 4 – 7 laptopów
  • Zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie – 5 laptopów
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli – 10 laptopów.

Sprzęt trafi do młodzieży

Nauka zdalna trwa już prawie dwa miesiące. Młodzież uczy się z ekranu nie tylko matematyki czy polskiego, ale również przedmiotów zawodowych. Większość szkół do tej pory we własnym zakresie rozwiązywała problemy z brakiem sprzętu w domach. Ze szkolnych pracowni wypożyczane były komputery dla uczniów i nauczycieli.

Dyrektorzy są w stałym kontakcie z uczniami i starają się reagować na ich potrzeby – przekazują sprzęt lub organizują wersje papierowe zadań, dla tych uczniów, którzy ze względu na miejsce zamieszkania nie mają dostępu do internetu.

Projekt granatowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”