Baśnie i legendy na dożynkach w Kolsku

29 sierpnia 2015 r. podczas Dożynek Powiatowych w Kolsku, starostwo powiatowe realizowało projekt pn. ,,Serbołużyckie i łemkowskie bajania na pograniczu polsko – brandenburskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz  z budżetu państwa.

Celem projektu było przybliżenie mieszkańcom obszaru przygranicza oraz lokalnym rękodzielnikom tradycji i kultury mniejszości łemkowskiej i serbołużyckiej. Jednym z elementów projektu były warsztaty plastyczne, podczas sobotnich dożynek w Kolsku. Tematem przewodnim były baśnie i legendy łemkowskie. Oprócz uczestników projektu do wspólnego malowania chętnie przyłączyli się mieszkańcy, zwłaszcza dzieci. W ramach projektu, w części artystycznej dożynkowej publiczności zaprezentował się „Barbuk” – zespół mniejszości serbołużyckiej oraz „Łastiwoczka” z Przemkowa – zespół mniejszości łemkowskiej.

image002 „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”