Badania laboratoryjne potwierdziły – na składowisku w Mirocinie nie ma odpadów niebezpiecznych

W listopadzie na składowisku w Mirocinie Dolnym na nasze zlecenie zostały przeprowadzone niezależne badania. Akredytowane laboratorium z Gorzowa Wlkp. przebadało ok. 250 kg odpadów z 6 pobranych prób. W żadnej nie było odpadów niebezpiecznych.

Na składowisku w Mirocinie Dolnym zostały przeprowadzone badania odpadów wykorzystywanych do rekultywacji. W postępowaniu zostało wyłonione akredytowane laboratorium.

Na początku listopada w 6 punkach składowiska zostały pobrane próbki do badań. W części północnej i południowej pobrano materiał z głębokości ok 2 metrów. W niecce składowiska wykop sięgał ok. 0,8 mera.

W ubiegłym tygodniu Starostwo otrzymało wyniki. W pobranych próbach największy udział ma frakcja odpadów drobnych (ok. 69,4 proc) tj. gleba, piasek, humus oraz inertnych – obojętnych (30 proc.) tj. cegły, żwiry, kamienie, ceramika, kafelki itp. Pozostałe frakcje mają udział poniżej 1 proc – zaznaczyli specjaliści z gorzowskiego laboratorium.

Procedurę badania oraz wyniki Wicestarosta Waldemar Wrześniak przedstawił przedstawicielom Komitetu Społecznego Mieszkańców Mirocina Dolnego. W spotkaniu uczestniczyli również Członek Zarządu Andrzej Staroszczuk oraz radny kożuchowski Marcin Jelinek.

– Prośby mieszkańców dotyczyły tego, aby zbadać, czy nie ma zagrożenia dla środowiska, czy na składowisku znajdują się odpady niebezpieczne i czy nie doszło do naruszenia wydanej przez Starostę decyzji na rekultywację i odzysk odpadów poza instalacjami. Ta analiza wykazała, że odpadów niebezpiecznych nie ma, nie doszło też do naruszenia decyzji – mówi wicestarosta Waldemar Wrześniak. – Wyniki, które otrzymało Starostwo, są zbieżne z wynikami badań, które wcześniej realizował WIOŚ czy Uniwersytet Zielonogórski. Mamy trzy niezależne badania, które potwierdzają, że na składowisku nie ma odpadów niebezpiecznych – dodaje.

Starostwo Powiatowe prowadzi procedurę, która ma wyjaśnić, czy doszło do naruszeń decyzji Starosty. Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska przeprowadzili wizje lokalne i analizowali dokumenty pod kontem nieprawidłowości. Badania laboratoryjne są kolejnym jej elementem.