Aktualności

VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 29 […]

Aktualności

V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu […]

Aktualności

Regionalny System Ostrzegania

Ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi czy innych zdarzeniach, mogących zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu, możemy zobaczyć w telefonach komórkowych (smartfonach) i na ekranach telewizorów. Regionalny System Ostrzegania (RSO) działa w całym kraju i umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, […]

Aktualności

Wystartował Ogólnopolski Konkurs FLORIANY 2019!

Konkurs organizowany jest przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz redakcję miesięcznika „Strażak”. Zaproszenie do udziału w Konkursie skierowane jest do najbardziej aktywnych społecznie Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów, organizacji pozarządowych, które realizują projekty służące rozwojowi i upiększeniu swojej miejscowości, podejmują społeczne inicjatywy, […]

Aktualności

Targi Impuls w Cottbus

W ramach realizacji projektu pn. „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” młodzież z CKZiU „Elektryk” wraz z opiekunami oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Nowej Soli wzięła udział w międzynarodowych Targach Impuls, organizowanych w dniach 11-12 stycznia 2019 r. w Cottbus. […]

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców powiatu nowosolskiego

Zmiany w nieodpłatnych poradach prawnych Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, […]

Aktualności

IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego […]

Aktualności

Ceramiczne choinki przygotowane przez podopiecznych Nowosolskiego Stowarzyszenia „Pomóż nie będę sam”

Tegorocznym akcentem Świąt Bożego Narodzenia dla Powiatu Nowosolskiego stały się „choinki ceramiczne”, które zostały wykonane przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” w Nowej Soli. Ze względu na ręczne wykonanie oraz wykorzystanie szkliw efektowych każda […]

Aktualności

III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego […]