Asystenci osobiści spisali się na medal

W powiecie nowosolskim zakończyła się realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Dzięki działaniom koordynowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli z pomocy asystentów skorzystały 43 osoby niepełnosprawne.

W programie wzięły udział 43 osoby niepełnosprawneCzłonek Zarządu Sylwia Wojtasik oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli podsumowały program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który właśnie się zakończył. W ramach programu z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej skorzystały 43 osoby z niepełnosprawnością (30 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 13 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) z terenu powiatu nowosolskiego.

– Usługi asystenckie świadczyło 26 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. Program spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród osób z niepełnosprawnością, dlatego planujemy udział w kolejnej edycji programu. Planujemy pozyskać środki na wsparcie dla dzieci do 16 roku życia. To nowa grupa odbiorców tego programu – zapowiada Członek Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik.

Na początku grudnia Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Jest to kolejna poszerzona edycja programu mająca na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W ramach Programu można otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług asystenta w wysokości do 100%  kosztów ich realizacji. Wnioski należy składać do Wojewody do końca bieżącego roku.

– Gorąco zachęcamy do udziału w programie wszystkie gminy z terenu powiatu nowosolskiego do składania wniosków w ramach programu i aktywnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych najwygodniej jest korzystać ze wsparcia w swoich gminach z uwagi na odległość. A i też gminy bardzo dobrze znają swoich mieszkańców, co ma wpływ na dobre rozpoznanie potrzeb i dobranie usług dla najbardziej potrzebujących – mówi Aldona Porczyńska-Nalewajko, dyrektor PCPR.