Szanowni Państwo, celem ankiety jest badanie zadowolenia klienta Starostwa Powiatowego w Nowej Soli. Ankieta będzie wykorzystana tylko w celach statystycznych, a jej zadaniem jest poprawienie jakości obsługi Państwa w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli."

  Ankieta jest anonimowa

  1. Jak często korzysta Pani/Pan z usług Starostwa?
  raz w miesiącu i częściejkilka razy w rokupierwszy raz

  2. Jaki był powód wizyty Pani/Pana w Starostwie?
  pobranie drukówzłożenie wnioskuzgłoszenia lub pismauzupełnienie dokumentacjiuzyskanie informacjiinny
  Proszę wpisać jaki w przypadku zaznaczenia inny

  3. Czy bez problemu trafiła/trafił Pani/Pan do odpowiedniego pracownika?
  taknie

  4. W jaki sposób uzyskała/uzyskał Pani/Pan informację o miejscu załatwienia sprawy?
  w Punkcie Obsługi Interesantatelefonicznieze strony internetowej urzęduinny
  Proszę wpisać jaki w przypadku zaznaczenia inny

  5. Proszę o ocenę naszej usługi ze względu na poniższe kryteria:
  a) czas załatwienia sprawy
  krótkiprzeciętnydługibardzo długi
  b) kompetencje i fachowość pracownika
  bardzo dobradobrazadowalającazła
  c) uprzejmość, życzliwość i troska o Klienta
  bardzo dobradobrazadowalającazła
  d) czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika
  krótkiprzeciętnydługibardzo długi
  e) pomoc w wypełnianiu dokumentów
  bardzo dobradobrazadowalającazłanie korzystałam/em z pomocy

  6.Czy załatwiła/załatwił Pani/Pan sprawę, z którą przyszła/przyszedł Pani/Pan do Starostwa?
  takraczej taknie

  7. Czy sposób realizacji usług przez Starostwo i stopień uzyskania informacji dotyczącej sprawy jest zgodny z Pani/Pana wymaganiami?
  takraczej taknie

  8. Jak ocenia Pani/Pan działalność Biura Obsługi Interesantów Starostwa?
  dobraraczej dobrazła

  9. Czy widzi Pani/Pan potrzebę wcześniejszego telefonicznego umawiania się na spotkanie w Starostwie?
  takraczej taknie

  10. Który sposób kontaktu z Starostwem jest dla Pani/Pana najwygodniejszy?
  osobistytelefonicznylistownyelektroniczny

  11. Na jakie trudności napotkała Pani/Pan podczas załatwiania sprawy?
  Nie spotkałam/em się z trudnościaminie uzyskałam/em żadnej informacjipoproszono mnie o kontakt w innym terminiezostałem skierowany do innej osobyotrzymałem błędne informacjeinne
  Proszę wpisać jakie w przypadku zaznaczenia inny

  12. Czy uważa Pani/Pan że Starostwo jest instytucją „przyjazną” dla mieszkańców?
  takraczej taknie

  13. Czy wiedziała Pani/Pan, że w Starostwie zostały opracowane Karty Usług?
  taknie

  14.Czy w załatwianiu danej sprawy korzystała Pani / Pan z Karty Usług dostępnych na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym?
  taknie

  15. Jak oceniasz stronę internetową urzędu?
  bardzo dobradobrazadowalającazła

  16. W jaki sposób uzyskuje Pani/Pan informację o Starostwie?
  informacja telefonicznaz tablic informacyjnychze strony internetowej Starostwaze strony Biuletynu Informacji Publicznejinny (np. od znajomych, rodziny)

  17. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości świadczonych usług w Starostwie?