Aktywizacja z POWERem

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja z POWERem”. Jest on skierowany do osób z niepełnosprawnością (stopień lekki, umiarkowany ,znaczny), biernych zawodowo – pozostających bez pracy, nie uczących się w trybie stacjonarnym, w wieku 15-29 lat i mieszkających na terenie województwa lubuskiego. Każda/y z zakwalifikowanych 80 Uczestniczek/ków otrzyma wsparcie doradcy zawodowego w formie spotkań indywidualnych (4 h), w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (6 h), a także indywidualne pośrednictwo pracy (3 h). Ponadto każdy/a z 80 Uczestniczek/ków ma możliwość wzięcia udziału w szkoleniu zawodowym dopasowanym do zidentyfikowanych potrzeb czy 3-miesięcznym stażu zawodowym.
Osobom uczestniczącym w projekcie zostanie zapewniony:
– zwrot kosztów dojazdu,
– stypendium szkoleniowe i stażowe,
– profesjonalną kadrę trenerską i doświadczonych doradców zawodowych,
– atrakcyjne materiały szkoleniowe,
– możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
– catering w postaci ciepłych posiłków i przerw kawowych.Zgłaszać można się w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 9, II piętro, pokój 207
tel. kom.: 786 867 561
e-mail: aktywizacjazpowerem@csi.info.pl
https://www.facebook.com/AktywizacjazPOWERem/
Tu znajdziesz formularz zgłoszeniowy oraz regulamin projektu:
//csi.lublin.pl/efs/57/aktywizacja-z-powerem/do-pobrania/384.html

AZP U1