Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Powiecie Nowosolskim

Powiat Nowosolski zaprasza na Dzień Otwarty Funduszy Europejskich, który odbędzie się w piątek – 13 maja br., w godz. 13.00-18.00 w Nowej Soli.
W ramach akcji będzie można zobaczyć jak pracuje „Straż Pożarna od kuchni”. Do zwiedzania bowiem zostanie udostępniona strażnica ratownictwa pożarowego i ekologicznego przy ul. Piłsudskiego 65 A. Odbędą się pokazy strażackie, a także prezentacja samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zwiedzanie co godzinę, od 13.00.
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich dostępne będą sale warsztatowe, w których odbędą się pokazy związane z kształceniem zawodowym. Prezentacje będą odbywać się na nowoczesnym sprzęcie.
Odwiedzający Centrum będą mogli zobaczyć, jak działają linie produkcyjne, ogniwa fotowoltaiczne, a także, jak wyglądają układy sterowania silnikami.
Chętni sami wykonają układy instalacji elektrycznych oraz spróbują zaprogramować sterowniki PLC.
Modernizacja bazy ratownictwa pożarniczo-ekologicznego oraz edukacyjnej możliwa była dzięki środkom finansowym pochodzącym z funduszy Unii Europejskiej.