Akademia dronów w Elektryku

W Nowej Soli młodzież buduje drony – o tym projekcie usłyszała cała Polska. Młodzież z CKZiU Elektryk oraz partnerskiej szkoły w Iwano-Frankowsku w Ukrainie spotkała się, aby wspólnie stworzyć prototyp drona oraz opracować biznesplan firmy, która będzie w tym zakresie świadczyła usługi. Budowa własnego drona, biznesplan i stworzenie strony internetowej były elementami polsko-ukraińskiego projektu.

Młodzież z Polski i Ukrainy podsumowała wspólny projektW działaniach młodzież mogła liczyć na wsparcie merytoryczne nauczycieli CKZiU Elektryk oraz wykładowców Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W ramach projektu odbywały się również zajęcia integracyjne, muzyczne i sportowe.

W ubiegłym tygodniu uczestnicy projektu zaprezentowali efekty swojej pracy uczniom nowosolskich szkół oraz zaproszonym gościom. Dron wzniósł się do góry, a chętni mogli zobaczyć świat z jego perspektywy.

Projekt „Akademia dronów, polsko-ukraińskie warsztaty kreatywne” został dofinansowany ze ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach programu Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.