Absolwenci podstawówek mogą już sprawdzić listy

W tym roku do szkół powiatu nowosolskiego podania złożyło aż 1 125 kandydatów. Od 21 lipca młodzież może sprawdzić, czy zakwalifikowała się do wybranych szkół.

Dyrektorzy szkół oraz zarząd powiatu podczas symulacjiW tegorocznej rekrutacji do szkół Powiatu Nowosolskiego bierze udział ponad 300 uczniów więcej niż w latach ubiegłych. Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Nowosolskiego odbyła się elektroniczna symulacja. Na podstawie wybranych przez uczniów preferencji i wyników z egzaminów system przydzielił kandydatów do klas.

21 lipca zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki będzie można sprawdzić w szkołach, w systemie Vulcan oraz w aplikacji eLO!

Przypominamy, że zakwalifikowani uczniowie mają czas do 29 lipca do godz. 15.00, aby potwierdzić chęć nauki w danej szkole.

Podczas symulacji 155 uczniów nie zostało zakwalifikowanych do żadnego oddziału. Na tym etapie rekrutacji dla tegorocznych kandydatów są jeszcze wolne miejsca. Przypominamy, że uczniowie zainteresowani nauką w szkole branżowej ZSP nr 2 i ZSP nr 5, przed przyjęciem do szkoły muszą pamiętać o obowiązku organizacji praktyk u pracodawcy. Więcej informacji można uzyskać w szkołach.