Absolutorium i wotum dla Zarządu. – To kredyt zaufania – mówi Starosta

14 czerwca 2024 r. odbyła się jedna z najważniejszych sesji w roku. Rada Powiatu Nowosolskiego głosowała nad absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego. Sytuacja była o tyle nietypowa, że Raport o stanie powiatu oraz sprawozdanie finansowe dotyczyły roku 2023 czyli poprzedniej kadencji.

Jednym z pierwszych punktów sesji było przedstawienie Raportu o stanie powiatu za 2023 rok. Liczący ponad 100 stron dokument z realizacji strategii i projektów w roku 2023 stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu w celu realizacji działań na rzecz mieszkańców, poprawy poprawa jakości życia oraz rozwój powiatu.

Starosta Mariusz Stokłosa w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na kwestie dotyczące sytuacji finansowej powiatu, inwestycji związanych z oświatą i wychowaniem oraz infrastrukturą drogową, które odgrywają znaczną rolę w zrealizowanych wydatkach, a także na dobrą sytuacje nowosolskiego szpitala.

Ostatecznie po przeprowadzonej dyskusji za przyznaniem Zarządowi wotum zaufania zagłosowało 17 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok, które przedstawił Skarbnik Emil Chwiałkowski.

Uchwałę dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego radni przyjęli 17 głosami.

Uchwała za absolutorium dla Zarządu została przyjęta jednogłośnie.

– Bardzo dziękuję wszystkim radnym za wotum zaufania i udzielenie absolutorium. Wiem że wasz głosy to kredyt zaufania. Tak to oceniam. Gdybyśmy chcieli ocenić to, co działo się w 2023 roku, wynik głosowania mógłby być inny – mówił Starosta Mariusz Stokłosa. – Dziękuję współpracownikom, naczelnikom, szefom jednostek, bo to także ocena Waszej pracy. Dziękuję również skarbnikowi, który wywiązał się ze swojego obowiązku solidnie, o czym świadczy pozytywna opinia RIO i komisji rewizyjnej – dodał.

Starosta zapowiedział także, że już za 2 miesiące rozpocznie się praca nad nowy budżetem i zobowiązał szefów jednostek do sprawdzenia, w jakich obszarach będą możliwości pozyskania środków zewnętrznych. W jego ocenie realizacja jedynie zdań zleconych to zdecydowanie za mało, żeby nasz powiat rozwijał się i zachęcał młodych ludzi, aby chcieli się tu uczyć i mieszkać.