62 tys. euro na staże dla uczniów Elektryka

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Elektryk” otrzymało Akredytację Erasmus+ w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Elektryk” w Nowej Soli w roku 2021 otrzymało Akredytację Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akredytacja obejmuje okres 5 lat.  W pierwszym roku akredytacji (2021/2022) CKZiU “Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowaniu na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w wysokości: 62 198,00 EUR.

W programie Erasmus+ uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Elektryk” w Nowej Soli, zdobędą praktyczne doświadczenie oraz podwyższą umiejętności językowych. Odbędą staże w warsztatach szkoleniowych w  Fürstenwalde. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań projektowych, już od 1 maja 2022 uczniowie klas 3 technikum reklamy pojadą na staż do  Fürstenwalde. Uczniowie klas 3 technikum ekonomicznego na staż pojadą od 15.05.2022.

W czerwcu 2022 prowadzony będzie nabór uczniów z klas 3 technikum mechatronicznego i technikum elektrycznego, którzy odbędą staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w Fürstenwalde w październiku 2022.