38 uczniów LO otrzymało prestiżowe stypendium

W trzeciej edycji Programu Stypendialnego „Lubuskie Talenty” wyróżniono 209 licealistów w województwie. W tym gronie znalazło się aż 38 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli.

Lubuskie Talenty to największy i najbardziej prestiżowy program stypendialny w regionie. W tym roku wpłynęło ponad 700 wniosków najzdolniejszych uczniów w województwie. W kategorii licea stypendia (8 tys. zł) trafiły do 209 uczniów. W gronie najlepszych licealistów w regionie znaleźli się również uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli. Ba! Aż 38 osób!

Stypendyści otrzymają wsparcie 12 nauczycieli w ramach Indywidualnych Programów Rozwoju Edukacyjnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatyki i języków obcych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach LRPO.