Walczyli o Kryształowy Grzebień

Wczoraj, 12 marca, drużyny z pięciu szkół ponadgimnazjalnych, kształcących fryzjerów, walczyły w Nowej Soli o Kryształowy Grzebień podczas II Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego – imprezie, promującej najlepszych uczniów w zawodzie. Organizatorem i pomysłodawcą wspaniałej rywalizacji był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 „Nitki” w Nowej Soli. Tematyką drugiej edycji konkursu był „Ślub inaczej”.W konkursie o kryształowe trofeum wzięły udział uczennice ze szkół ponadgimnazjalnych szkolących w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich z Gubina, Głogowa, Zielonej Góry, Gorzowa Wlkp. i Nowej Soli. 53 adeptów sztuki fryzjerskiej rywalizowało w kategoriach indywidualnych i drużynowych, sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Konkurs był także okazją do zaprezentowania swoich najwyższych umiejętności i stanowił efektywną formę doskonalenia zawodowego. Do każdej kategorii powołane były odrębne jury (komisje), w skład których wchodzili m.in. egzaminatorzy cechu, nauczyciele zawodu, pracodawcy oraz przedstawiciele sponsorów.Patronat honorowy nad imprezą sprawował Starosta Nowosolski, Prezydent Miasta Nowej Soli oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach honorowani byli pamiątkowymi statuetkami, ufundowanymi przez starostę, prezydenta Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Ponadto zwycięzcy otrzymali również cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, zaś wszyscy uczestnicy drobne upominki.

Laureci konkursu:
– w kategorii zasadniczych szkół zawodowych:

I miejsce – Anna Jędras (ZSP nr 2 w Nowej Soli),
II miejsce – Paulina Łosińska (ZSO w Gorzowie Wlkp.),
III miejsce – Sandra Jędruszko (WZDZ w Gorzowie Wlkp.);

– w kategorii technikum usług fryzjerskich:

I miejsce – Izabela Kuszyńska (ZSzOI w Głogowie),
II miejsce – Dżesika Reich (ZSP nr 2 w Nowej Soli),
III miejsce – Elżbieta Cygańczuk (ZSiPKZ w Zielonej Górze);

– w kategorii drużynowej:

I miejsce – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi z Głogowa,
II miejsce – ZSP nr 2 w Nowej Soli,
III miejsce – Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego z Zielonej Góry.

Nagrodę publiczności otrzymała Angelika Kędzior (ZSP nr 2).

Nagrodę specjalną, ufundowaną przez Państwa Agatę i Przemysława Ficnerów „dla najlepszej nowosolanki” otrzymała Sandra Kliś.