Stawiamy na cyberbezpieczeństwo w powiatowych jednostkach

Powiat Nowosolski otrzymał 849 861,97 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli i jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowosolskiego: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Domu Pomocy Społecznej, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 oraz Powiatowym Zarządzie Dróg.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:

  1. Obszar organizacyjny. Ocena stanu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych. W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie audytów wstępnych systemów zarządzania, audytów KRI i audytów końcowych. Opracowanie, wdrożenie, przegląd i aktualizacja dokumentacji SZBI w w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Przeprowadzenie analizy ryzyka pod kątem IT w starostwie wraz z rekomendacjami.
  2. Obszar kompetencyjny. Szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa dla pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych. W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa i socjotechniki dla 200 pracowników oraz szkolenie z zakresu bezpieczeństwa systemów operacyjnych MS Windows (szkolenie pięciodniowe) i szkolenie z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych (szkolenie pięciodniowe) dla informatyka.
  3. Obszar techniczny. W ramach zadania zaplanowano zakup: serwera dla starostwa rozbudowującego istniejący klaster, serwerów dla jednostek organizacyjnych, serwerów NAS na potrzeby wykonania lokalnych kopii bezpieczeństwa i firewalli klasy UTM dla jednostek organizacyjnych, wykonanie testów penetracyjnych w Starostwie.