Konferencja na temat zdrowia psychicznego

W październiku obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. To święto ma na celu zwrócenie uwagi społecznej na problemy psychologiczne, z którymi zmaga się coraz więcej ludzi. Okazją do rozmowy na ten ważny temat będzie konferencja „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowa Sól”, która odbędzie się w Nowej Soli.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Nowej Soli zaprasza nauczycieli, pedagogów, pracowników instytucji pomocowych oraz rodziców do udziału w konferencji na temat zdrowia psychicznego, która odbędzie się w czwartek 26 października w Nowosolskim Domu Kultury.

Program konferencji:

 • 8:00-8:15 rejestracja uczestników.
 • 8:15-8:30 oficjalne otwarcie.
 • 8:30 – 9:00 „Dobrostan dzieci i młodzieży w powiecie nowosolskim – podsumowanie wyników badań – mgr Monika Bendyk – Wasilewska – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli.
 • 9:00 – 9:30 „Rola psychologa w szkole” – mgr Marta Balcerzak – psycholog w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Soli.
 • 9:30 – 9:40 „Jak budować dobrą relację terapeutyczną z dzieckiem” – mgr Pamela Śmiałek – psycholog w Szkole Podstawowej nr 8 w Nowej Soli.
 • 9:40 – 10:00 „Blaski i cienie pracy pedagoga specjalnego i psychologa szkolnego” – mgr. Agata Prystaj psycholog szkolny i Pani Wioletta Maćkowiak pedagog specjalny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowej Soli.
 • 10:00 – 10:10 „Rola i zadania instytucji wspomagających wychowawczą rolę szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem poradni psychologiczno-pedagogicznej” – mgr Daria Königsberg psycholog w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowej Soli.
 • 10:10 – 10:40 „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie miasta Nowa Sól – wyniki badań 2023” – mgr Gabriela Juncewicz – Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli.
 • 10:40 – 11:10 Przerwa kawowa
 • 11:10 – 11:30 „Współpraca: psycholog szkolny – pedagog – wychowawca – rodzic” – mgr Aleksandra Mazur psycholog w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli.
 • 11:30 – 11:45 „Edukacja emocjonalna – oswoić emocje” – program realizowany w klasach 1-3 – mgr Monika Łuczak psycholog w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Soli.
 • 11:45 – 12:00 Co możemy zrobić? – Pomoc młodzieży w kryzysie – mgr Aleksandra Kawszyn-Blicharska – inspektor ds. zdrowia i profilaktyki Wydziału Spraw Społecznych, Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.
 • 12:00 – 12:40 „Nie ukryje tego co czuję” – jak wyparty gniew wpływa na rozwój zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży” – mgr Anna Deplewska – Spasow psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie specjalizacji – Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży “Relacja” w Nowej Soli.
 • 12:40 – 13:10 – Warsztat „Nie ukryje tego co czuję – elementy dialogu motywującego. – Marta Hałabata – Terapeuta środowiskowy – Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży “Relacja” w Nowej Soli.
 • 13:10 – 13:20 Zakończenie.