32 tysiące na książki

Powiat Nowosolski uzyskał dotację celową w wysokości 32.000,- zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych dla Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli – 12.000,- zł, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli – 12.000,- zł, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie – 4.000,- zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Nowej Soli – 4.000,- zł.