Aktywna tablica w szkołach Powiatu Nowosolskiego

Powiat Nowosolski złożył w 2022 r. wniosek w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Wsparcie otrzymały: Liceum Ogólnokształcące im. Włodzimierza Krukowskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli, Publiczne Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie oraz Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 Rządowy Program aktywna tablica w 2022 roku i zdjęcie piszącej dziewczynki

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 70.000,02 zł

DOFINANSOWANIE 55.600,00 zł

WKŁAD WŁASNY POWIATU NOWOSOLSKIEGO 14.400,02 zł